Często zadawane pytania

1. Rolnik ryczałtowy - finasowanie zakupu sprzętu rolniczego poprzez leasing czy też pożyczkę realizowaną przez firmę leasingową? 

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przy podejmowaniu decyzji o sposobie finasowania zakupu maszyny czy też urządzenia. Co jest bardziej korzystne, jak sfinansować zakup, którym produktem finansowym? Pożyczka czy leasing - jak będzie najtaniej, najszybciej i w konsekwencji najkorzystniej.

Zacznijmy od „najtaniej”, czyli ceny usługi finansowej.

Większość firm leasingowych stasuje zbliżone marże zarówno w leasingu, jak i w pożyczce. Dlatego koszt finasowania powinien być zbliżony. Natomiast różnica występuje w podatku VAT. Usługa leasingu jest objęta podatkiem VAT w stawce 23%, podczas gdy dla pożyczki ta stawka jest zwolniona. Dla rolnika ryczałtowego jest to zasadnicza różnica, ponieważ nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od raty leasingowej. W związku z tym koszt finasowania będzie dla tej grupy klientów większy o 23% w przypadku leasingu niż pożyczki.

W przypadku pojazdów i przyczep rejestrowalnych, kolejnym kosztem będzie konieczność przerejestrowania po zakończeniu umowy leasingu na rolnika. Kwota pobierana przez firmy leasingowe to najczęściej pomiędzy 250 a 300 zł.

Czasem zdarza się również, że koszt ubezpieczenia dla przedmiotów leasingowych jest trochę wyższy. Nie są to jednak duże wartości.

Jednak z drugiej strony często zabezpieczeniem umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy, którego założenie a późniejsze zdjęcie kosztuje tyle samo, jeśli nawet nie więcej, niezależnie czy przedmiot jest rejestrowalny (ciągnik czy przyczepa), czy też nie. Na przykład w przypadku ładowarki, kombajnu czy agregatu może pojawić się koszt zastawu rejestrowego, a nie będzie kosztu rejestracji.

Najbardziej jednak znaczący jest koszt podatku VAT od odsetek, który dla rolnika ryczałtowego w przypadku leasingu podnosi koszty finansowania o 23%. Czyli jeśli koszt finasowania liczony jako różnica pomiędzy ceną zakupu a sumą rat, udziału własnego i wykupu to 20 000 zł w pożyczce. W leasingu będzie to przy tej samej marży już 24 600 zł.

Z tym że w przypadku gdyby rolnik ryczałtowy planował w okresie objętym finansowanie zmianę statusu i stanie się podatnikiem podatku VAT, to leasing staje się bardzo opłacalną inwestycją. Związane jest to z faktem, że podatek VAT jest naliczany do każdej raty po kolei. Więc w przypadku stania się podatnikiem podatku VAT, Korzystający (rolnik) od tego miesiąca odlicza również VAT od całej raty leasingowej, więc zmniejsza swoje koszty o 23% nie tylko od odsetek, ale także od wartości urządzenia, które leasinguje. W przypadku umowy pożyczki, jeżeli rolnik ryczałtowy miał taki status w chwili zakupu, to fakt późniejszego „przejścia na VAT” nic już nie zmieni, VAT zapłacony przy zakupie nie może już zostać rozliczony.

Rekapitulując po staniu się czynnym płatnikiem podatku VAT, koszt nabywanego środka trwałego będzie niższy o ponad 20%, w zależności od okresu na jaki była umowa, jaki minął od zawarcia umowy, udziału własnego itd.

Drugie pytanie brzmi - która z form finasowania będzie szybsza, łatwiejsza do otrzymania.

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Olbrzymia większość firm leasingowych preferuje leasing jako formę finasowania, szybszą i łatwiejszą do uzyskania przez rolnika.

Dzieje się to z dwóch przyczyn. Pierwsza to podatek VAT. W przypadku leasingu to firma leasingowa dokonuje jego odliczenia i jej ryzyko jest mniejsze, finansuje wyłącznie wartość netto. W dodatku rolnik ryczałtowy, niebędący płatnikiem podatku VAT, nie może tego podatku rozliczyć i wpłacić. Konsekwencją tego jest różny udział własny/czynsz inicjalny, który pożyczkobiorca czy leasingobiorca musi wpłacić, żeby uzyskać pozytywną decyzje leasingową, pożyczkową. W przypadku leasingu dużo prościej jest otrzymać finasowanie przy 0% udziale własnym niż w przypadku pożyczki. Często firmy leasingowe żądają udziału własnego w pożyczce, chociaż w postaci podatku VAT, którego zwrotu przecież rolnik ryczałtowy nie uzyska. Jest to czasem czynnik decydujący przy wyborze formy finasowania.

Druga kwestia to prawo własności oraz ewentualna egzekucja ze środka trwałego. W leasingu właścicielem sprzętu do czasu zapłaty wykupu/wartości końcowej jest właśnie leasingodawca. W związku z powyższym, proces odzyskania przez właściciela sprzętu jest szybszy i mniej skomplikowany. Co powoduje, że szybciej i chętniej podejmie ryzyko sfinansowania zakupu ciągnika, kombajnu, sieczkarni czy innego urządzenia niezbędnego w gospodarstwie rolnym.

Reasumując, wybór pomiędzy pożyczką a leasingiem dla rolnika ryczałtowego jest uzależniony od dwóch kryteriów. Czy planuje lub zostanie zmuszonym do stania się czynnym płatnikiem podatku VAT. Jeżeli ma to nastąpić szybciej niż zakłada spłata 90% leasingu, to zdecydowania ta forma jest najbardziej opłacalna. W innym przypadku, jeżeli ma zdolność kredytową zarówno do pożyczki, jak i umowy leasingowej, to pierwsza z tych opcji powinna być bardziej korzystna i wybierana przez rolnika ryczałtowego.

Image