This image for Image Layouts addon

Pożyczka na zakup
sprzętu rolniczego

W zakresie naszych propozycji znajduje się elastyczna oferta kredytów i pożyczek. Nasi przedstawiciele dostosują produkt finansowy i jego parametry do zakupu i preferencji klienta.

Parametry finansowania w ramach pożyczki:

Pożyczkę na zakup maszyn i urządzeń rolniczych można zawrzeć na okres od 1 do 120 m-cy. Istnieje również możliwość sfinansowania podatku VAT - bez konieczności jego wpłaty po otrzymaniu zwrotu. To samo dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej z AriMR w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej – np. z PROW. Nie trzeba jej wpłacać do firmy finansującej po otrzymaniu.
Spłata kapitału jak i odsetek możliwa jest w kilku opcjach: w okresach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. Raty mogą być równe (annuitetowe) lub malejące.

Jest możliwość dokonywania wpłat incydentalnych, np. po sprzedaży innego środka trwałego lub otrzymaniu dotacji. Udział własny może wynosić od 0%* - nie ma jednak, w przeciwieństwie do umowy leasingu, górnej granicy wpłaty własnej. Nie ma również minimalnego okresu trwania pożyczki. Także wcześniejsza spłata zobowiązań przy tym rodzaju finansowania jest stosunkowo szybsza i łatwiejsza.

Wybór formy zabezpieczenia należy do klienta. Najpopularniejsze to przewłaszczenie sprzętu do czasu jego spłaty lub zastaw rejestrowy. W przypadku umów realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich preferowaną formą jest zastaw rejestrowy. W takiej sytuacji rolnik nie przenosi własności sprzętu na firmę finansującą, a tylko ja zastawia. Istnieją również alternatywne sposoby zabezpieczania umów pożyczek – indywidualnie uzgodnione z bankiem lub firmą leasingową.

W ramach produktu finansowego jakim jest pożyczka, bank lub firma leasingowa mogą sfinansować sprzęt rolniczy, taki jak m.in. :

1. Kombajn
2. Sieczkarnia
3. Ciągnik rolniczy
4. Ładowarka rolnicza
5. Przyczepa
6. Beczkowóz
7. Hala
8. Hale udojowe
9. Suszarnia
10. Silos
11. Agregat uprawowo – siewny
12. Pług
13. Brona
14. Głębosz
15. Opryskiwacz
16. Kosiarka
17. Maszyna zielonkowa
18. Sadzarka
19. Deszczownia
20. Roboty udojowe
...również inne maszyny które wykorzystywane są w gospodarstwie rolnym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty firm finansujących zakup sprzętu rolniczego!

Dostosowanie harmonogramu spłat do przepływów finansowych w gospodarstwie rolnym jest jednym z kluczy do znalezienia idealnego produktu finansowego. Możliwość porównania ofert wielu instytucji finansowych pozwala wybrać tą najbardziej efektywną dla naszego klienta.


*Wysokość opłaty udziału własnego, okresu finansowania, sfinansowania podatku VAT zawsze podlega indywidualnej ocenie firmy leasingowej lub banku.

Sprawdź ofertę

Wypełnij formularz